Практики и стажове

Обратно в УЦ

За постигане на по-добра връзка с висшите и средни учебни заведения при подготовката на кадри, които биха продължили дейността си в системата на НИМХ-БАН, от началото на 2010 г. е поставено началото на целенасочена дейност при осъществявянето на студентските и ученическите практики чрез:

Other resources