Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН гр. филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 21.08.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал или на emai: office.plovdiv@***

Телефони за допълнителна информация: 032/631266 – Никола Здравчев, ръководител сектор „Хидрология“; 032/622389 – Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН гр. филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.08.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***

Телефон за допълнителна информация: 052302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 31.08.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 31.08.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 31.08.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 31.08.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп