Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.07.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефон за допълнителна информация: 02/4624524 – проф. д-р Валентин Казанджиев – и.д. ръководител секция „Агрометеорология“ към департамент „Метеорология“

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.07.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66

Телефон за допълнителна информация: 02/4624524 – проф. д-р Валентин Казанджиев – и.д. ръководител секция „Агрометеорология“ към департамент „Метеорология“

НИМХ-БАН – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 10.07.2016 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал или на emai: office.plovdiv@***

Телефони за допълнителна информация: 032/631266 – Никола Здравчев, ръководител сектор „Хидрология“; 032/622389 – Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 28.06.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов – директор, филиал или на emai: office.varna@***

Телефони за допълнителна информация: 058 604289 – Станислав Рачев, ръководител ХМО Добрич и 052302256 – Мария Сотирова, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 23.06.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ 60, на вниманието на г-н Павел Вапцаров – директор на филиала.

Телефони за допълнителна информация: 064 827224 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 064 807067 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси.

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп