Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 24.03.2017 г..

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на НИМХ-БАН – София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – г-н Валери Николов – Директор „Оперативна дейност“

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 24.03.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на НИМХ-БАН – София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – г-н Валери Николов – Директор „Оперативна дейност“

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 10.03.2017 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“


Телефони за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ .

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 24.02.2017 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66


Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН –филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 17.02.2017 г.(вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***


Телефон за допълнителна информация: 052302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 10.02.2017 г (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал или на emai: office.plovdiv@***


Телефон за допълнителна информация: 032/631266 – Никола Здравчев, р-л сектор „Хидрология“ и 032 622389 – Светлана Маринова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.01.2017 г (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“.


Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева – главен счетоводител и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.01.2017 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66


Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.01.2017 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66


Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп