Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.05.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ Телефони за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 19.05.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10  на вниманието на г-н  Иван Иванов – директор, филиал  или на email: office.varna@***


Телефони за допълнителна информация: 0887262738 - Светлана Тонкова - ръководител хидрометеорологична обсерватория Бургас и 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси, филиал Варна

НИМХ-БАН търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 09.05.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ Телефони за допълнителна информация: 02/4624511 – Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“

НИМХ-БАН търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 05.05.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“ Телефон за допълнителна информация: 02/4624511.

НИМХ-БАН търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66


Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 или на 0889680616 – г-н Емил Замфиров.

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 27.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.  в  деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10  на вниманието на г-н  Иван Иванов – директор, филиал  или на email: office.varna@***


Телефони за допълнителна информация: 0887262738 - Светлана Тонкова - ръководител хидрометеорологична обсерватория Бургас и 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси, филиал Варна

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 21.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***


Телефони за допълнителна информация: 0887262738 - Светлана Тонкова - ръководител хидрометеорологична обсерватория Бургас и 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси, филиал Варна

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 23.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“.


Телефон за допълнителна информация: 02/4624630 – Маргарита Петкова – ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 18.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“.


Телефон за допълнителна информация: 02/4624630 – Маргарита Петкова – ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 24.03.2017 г..

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на НИМХ-БАН – София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – г-н Валери Николов – Директор „Оперативна дейност“

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 24.03.2017 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на НИМХ-БАН – София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – г-н Валери Николов – Директор „Оперативна дейност“

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп