Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ-БАН

Телефони за допълнителна информация: 02/4624645 – Емил Замфиров; 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на проф. д-р Христомир Брънзов – Директор на НИМХ-БАН

Телефони за допълнителна информация: 0888987903 – Стоян Гатев, началник парк автомобили и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“.

Телефон за допълнителна информация: 0887309555 - Маргарита Петкова - ръководител група „АОЧР“ и 02/4624628 - Любомира Церовска - специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – Директор „Финансова, стопанска и административна дейност“.

Телефон за допълнителна информация: 0887309555 – Маргарита Петкова – ръководител група „АОЧР“

НИМХ-БАН – филиал Плевен търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Плевен, гр. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ 60, на вниманието на г-н Павел Вапцаров – Директор, филиал.

Телефони за допълнителна информация: 064827224 – Невена Иванова, ръководител сектор „Метеорологично обслужване“ и 064807067 – Анелия Караиванова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 29.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал

Телефон за допълнителна информация: 032/631266 - Никола Здравчев, ръководител сектор „Хидрология“ и 032/622389 – Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 29.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 29.01.2018 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***

Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп