Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 20.12.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – Директор, филиал или на emai: office.plovdiv@***


Телефон за допълнителна информация: 032/631266 – Никола Здравчев, р-л сектор „Хидрология“ и 032 622389 – Светлана Маринова – специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 30.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал или на emai: office.varna@***


Телефони за допълнителна информация: 0889808363 – Ангел Ангелов, р-л сектор „Метеорология“ и 052302256 – Мария Сотирова , специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – филиал Пловдив търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 10.12.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Руски“ 139 на вниманието на г-н Иван Фандъков – директор, филиал или на emai: office.plovdiv@***


Телефон за допълнителна информация: 032/631266 – Никола Здравчев, р-л сектор „Хидрология“ и 032/622389 – Светлана Маринова, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи за отдел „Финансово-счетоводен“:

Срок за подаване на документи: 20.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-жа Милена Миленкова – директор „Финансова, стопанска и административна дейност“


Телефон за допълнителна информация: 02/4624624 – Силвия Илиева – главен счетоводител и 02/4624628 - Любомира Церовска, специалист управление на човешки ресурси

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов – директор филиал или на emai: office.varna@***


Телефон за допълнителна информация: 052/302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-н Валери Николов – Директор, оперативна дейност


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – Валери Николов, директор, оперативна дейност /той и ръководител сектор „ИМИТ“/ и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-н Валери Николов – Директор, оперативна дейност


Телефони за допълнителна информация: 02/4624508 – Валери Николов, директор, оперативна дейност /той и ръководител сектор „ИМИТ“/ и 02/4624628 – Любомира Церовска, специалист, управление на човешките ресурси

НИМХ-БАН – гр. София търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 22.11.2016 г. (вкл.)

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 на вниманието на г-н Валери Николов – директор Оперативна дейност


Телефони за допълнителна информация: 0884848381 – Орлин Георгиев, ръководител отдел "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ХМ МЕТОДИКИ" и 02/4624628 – Любомира Церовска – специалист, управление на човешките ресурси

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп