НИМХ протестира

срещу разпределението на бюджетната субсидия за 2018 г. от страна на Общото събрание на БАН: от допълнително предоставените 15 млн. лв. 80% са за публикации и цитирания и само 5% за дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Това разпределение застрашава функционирането на Националната хидрометеорологична служба.

Петиция

Среща на председателя на БАН с протестния щаб и ръководството на НИМХ, проведена на 08.05.2018 г.

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски се срещна с протестния щаб и ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) във връзка с протеста на служителите срещу разпределената от Общото събрание на БАН  бюджетна субсидия за 2018 г.

На срещата двете страни се обединиха около предложението председателят в двуседмичен срок да свика Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г. Председателят на БАН и директорът на НИМХ-БАН ще предприемат необходимите стъпки за това НИМХ, в качеството му на Национална хидрометеорологична служба на Р. България, да бъде финансиран програмно-целево от следващата година.