Измервания

Синоптични измервания

Метеорологична станция е техническо приспособление/апаратура за наблюдение и измервания на атмосферните условия с цел да се осигури надеждна информация за прогноза на времето, издаване на предупреждения за опасни явления, изучаване на климата и времето.Измерванията, които се правят, включват температура, налягане, влажност, скорост и посока на вятъра, вид, интензитет и количество на валежа, вид и височина на облачността. Мястото на площадката за инсталиране на станцията трябва да е такова, че вятърът да се мери по възможност без препятствия наоколо. За измерване на температурата и налягането се вземат мерко за защита от пряката слънчева радиация. Метеорологчните станции са синоптични, климатични, дъждомерни; с наблюдател, автоматични или смесени. Наблюдателят прави наблюдения поне веднаж на ден, а автоматичните данни се снемат поне на всеки час. Нашата мрежа от синоптични станции се състои от 35 станции с наблюдател. Измерванията се правят всеки 3 часа, считано от 0 ч. по Гринуич, 7/7, 24/24 и се разпространяват в мрежата на международния метеообмен.

Други ресурси

Ограничен достъп