Кариери

Документи при кандидатстване:

Заявление до Директора на НИМХ-БАНdoc/docxpdf
Декларация за гражданствоdoc/docxpdf
Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данниdoc/docxpdf
Автобиография в Europass форматdoc/docxpdf
Интрукции за попълване на автобиографията---pdf

НИМХ-БАН – филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 20.10.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов – директор филиал или на email: office.varna@*** (вж. *** по-долу)

Телефон за допълнителна информация: 052302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН филиал Варна търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.10.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН – филиал Варна, гр. Варна, местност „Свети Никола“, 10, на вниманието на г-н Иван Иванов – директор филиал или на email: office.varna@*** (вж. *** по-долу)

Телефон за допълнителна информация: 052302256 – Мария Сотирова – специалист, управление на човешките ресурси.

НИМХ-БАН търси да назначи:

Срок за подаване на документи: 16.10.2017 г. вкл.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66.

Телефони за допълнителна информация: 02/4624524 – проф. д-р Валентин Казанджиев – и.д. ръководител секция „Агрометеорология“ към департамент „Метеорология“.

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп