Честване на 22 и 23 март

На 22.03.2017 г. в големия салон на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките се проведе тържествено събрание във връзка с двата професионални празника - Световния ден на водата 22 март и Световния ден на метеорологията 23 март.

Научният секретар на НИМХ-БАН представи кратка информация за историята на честване на двата празника. Празникът бе отбелязан с връчване на почетен знак на НИМХ-БАН за заслуги на доц. д-р Петьо Симеонов и почетни грамоти и книги на служители, честващи юбилеи през годината.

Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките получи поздравителни адреси от: г-жа Ирина Костова, Министър на околната среда и водите; генералните директори на 32 Национални хидрометеорологични служби; Изпълнителния директор на EUMETNET и др. Поздравителен адрес от името на акад. Юлиан Ревалски – Председател на БАН, прочете зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев.

Други ресурси

Ограничен достъп