Прогнози на секция "Агрометеорология"

Инвестицията в науката гарантира бъдеще за България

Секция "Агрометеорология" на департамент "Климатология и агрометеорология" издава всеки четвъртък седмича агропрогноза, а в края на всеки месец - месечна. Можете да ги намерите на страницата на секцията http://agro.meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп