Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

Зима (декември-януари-февруари): Със средни сезонни температури по-високи от нормалните и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква зима 2017/18 да е по-топла от зима 2016/17 и да е с подобни сезонни количества валеж.

Пролет (март-април-май): Със средни сезонни температури близки до ноормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква пролет 2018 да е подобна на пролет 2017.

По-подробна сезонна прогноза, както и повече за характера и начина на изготвяне на сезонните прогнози четете на сайта ни http://info.meteo.bg

Оценка на успеваемостта на сезонната прогноза

Други ресурси

Ограничен достъп