Хидропрогноза

 

Коментар за 16.01.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -15 см до +18 см. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са с незначителни понижения до -15 см. Понижение от -70 см е отчетено на р. Факийска при с. Зидарово, следствие на понижение след преминала висока вълна. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Факийска при с Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -16 см до +27 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -7 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес 16.01) речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения или ще се понижават. От следобедните часове на 17 и на 18.01 в резултат на валежи от дъжд са възможни повишения на водните нива в реките от целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат те във водосборите разположени на запад от р. Искър и във водосбора на р. Янтра. От 18.01 следобед и на 19.01 речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.01) и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.01.2018 ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на утрешния ден и на 18.01 речните нива ще започнат да се повишават вследствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 19.01 речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.01) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3-4 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (16.01 и 17.01) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от дъжд краткотрайни повишения на водните нива ще има през нощта на 17 срещу 18.01 и на 18.01, като по-съществени ще бъдат те във водосборите на южночерноморските реки - горните части на водосбора на р. Ропотамо и в целите водосбори на р. Дяволкса, р. Караагач, р. Лисово дере, р. Велека, р. Силистар, р. Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (16.01 и 17.01) ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 17 и на 18.01, в резултат на валежи от дъжд са възможни незначителни повишения в басейна, като по-съществени ще са повишенията във притоците на р. Марица и р. Тунджа намиращи се в долните части от водосборите им. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

От следобедните часове на 17.01.2018 г. са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Ахлатлийска (приток на р. Тунджа) и р. Карабашка.

• Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.01) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 17.01 и на 18.01 вследствие на валежи от дъжд, са възможни краткотрайни повишения на водните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в целия водосбор на р. Места. На 19.01 нивата в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане са възможни незначителни повишения в долните части на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Весела Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

Други ресурси

Ограничен достъп