Библиотека

През м.септември 2012 г. се навършват 90 години от нейното създаване — от далечната 1922 г., когато е назначен първият библиотекар. Постепенно в годините е събиран нейният уникален книжен фонд — единствен по своята същност в страната.

Библиотеката на НИМХ е включена в системата на библиотеките от ЦБ на БАН и се стреми чрез нови технологии да подобри и развие библиотечно-информационното обслужване, за да отговори на своята единствена цел — подпомагане професионалното развитие на научните работници в БАН и другите академични учереждения и утвърждаване позициите на науката в България и по света.

Сайта на библиотеката

Други ресурси

Ограничен достъп