Споразумение за сътрудничество между НИМХ - БАН и Германската служба за времето ( Deutscher Wetterdienst - DWD )

На 4 и 5 юни 2012 г. българска делегация, ръководена от Генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките (НИМХ-БАН) доц. д-р Георги Корчев, беше на официално посещение в Германската служба за времето (Deutscher Wetterdienst — DWD).

DWD е една от водещите метеорологични служби в Европа с традиции в научните и научно &mdash приложните изследвания във всички области на метеорологията. Тя поддържа отлично оборудвана мрежа за наблюдения, работи със собствени прогностични и климатични модели. DWD има богата не само национална, но и на Регионална асоциация VІ (Европа) на Световната метеорологична организация база данни. Чрез ефективно използване на своите ресурси тя предоставя на своите потребители висококачествени продукти и услуги.

Президентът на DWD проф. д-р Герхард Адриан и генералният директор на НИМХ-БАН доц. д-р Георги Корчев подписаха на 5 юни 2012 г. рамково споразумение за сътрудничество между двете служби. Документът предвижда двете страни да си сътрудничат в областите:

  • Климатология и изпълнение на глобалната рамка за климатично обслужване (GFCS)
  • Внедряване на информационната система на СМО (WIS) и обмен на данни
  • Метеорологични наблюдателни мрежи
  • Публични услуги за времето и съответните инструменти, включително радарни и сателитни приложения
  • Числена прогноза на времето
  • Дейности, свързани с Глобалната програма за наблюдение на атмосферата на СМО (GAW)

Сътрудничеството между двете служби включва обмен на учени и специалисти, на добри практики, организиране на мероприятия и обмен на научна и техническа информация и документация.

На церемонията по подписването присъстваха представители на ръководството и от научните среди от DWD (д-р А. Бекер – ръководител сектор "Мониторинг на валежите", г-н Р. Мерц — осигуряване на качеството на метеорологични данни, г-н Т. Фухс – консултант по климат и околна среда, г-н Б. Рихтер — ръководител "Управление трафик на данни", г-н Д. Фрьоминг — ръководител на международния отдел). От българска страна присъстваха директорът на департамент "Метеорология" проф. дфн В. Александров, ръководителят на сектор "Телекомуникации" С. Христов и ръководителят на сектор "Международна дейност" доц. д-р Т. Спасова.

Богатият опит и методическата помощ от страна на DWD са важни за НИМХ-БАН, като в бъдеще те ще позволят да продължим да поддържаме високи стандарти на научни и приложни изследвания, усъвършенствани методи за наблюдение, обработка и съхранение на информация, за качествено обслужване на клиентите, в съответствие с изискванията на Световната метеорологична организация.

Снимки от събитието

Други ресурси

Ограничен достъп