Услуги

Услуги, предлагани от НИМХ

Най-често търсените при нас услуги са издаване на документи за настъпили метеорологични събития (градушки, обилни валежи, силни ветрове и др.), довели до материални щети; документите служат пред държавни и съдебни органи или застрахователни компании и издаване на метеорологични справки за нуждите на строителството на сгради и съоръжения или за друга стопанска дейност.

За да получите необходимата Ви справка, трябва да подадете заявка (pdf 78kb) в деловодството на института, в която да опишете точно какво желаете.

* справка за температурите, вятъра, падналите валежи, паднала градушка (и други подобни справки) в дадена точка или район
тел. 02 462 4610;
GSM: 0887 507 404;
факс: 02 988 0380 / 02 988 4494;
e-mail: market@***   (виж ***по-долу)
* справка и прогноза на индекса на пожароопасност
тел. 02 462 4607;
факс: 02 988 0380 / 02 988 4494;
e-mail: ilian.gospodinov@***   (виж ***по-долу)
* система за прогнозиране разпространението на нефтени разливи в Черно море
e-mail: vasko.galabov@***    (виж ***по-долу)
* експертни оценки за състоянието на морето, както и подробна прогноза за вятъра и вълнението.
тел.: 02 462 4610;
GSM: 0887 507 404;

***Всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

Други ресурси

Ограничен достъп