Опасност от поройни наводнения

В резултат на интензивни валежи, има опасност от поройни наводнения.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

Дунавски басейн:

-Във вечерните часове на 26.06.2018г. и сутрешните часове на 27.06.2018г  – в старопланинските притоци и по основното течение на р. Искър и р. Вит;

-Във вечерните часове на 26.06.2018г. и сутрешните часове на 27.06.2018г  – в старопланинските водосбори на р. Осъм;

-Във вечерните часове на 26.06.2018г. и сутрешните часове на 27.06.2018г  – в старопланинските притоци от водосбора на р. Видима (приток от водосбора на р. Янтра;

Източнобеломорски басейн:

-Във вечерните часове на 26.06.2018г. и сутрешните часове на 27.06.2018г  – във целият водосбор на р. Арда и р. Бяла;

-Във вечерните часове на 26.06.2018г.– в старопланинските  и родопските притоци от водосбора на р. Марица (р. Тополница, р. Луда Яна, р. Пясъчник,  р. Стряма, р. Чепинска, р. Стара(пещерска), р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка,  р. Каялийска, р.Харманлийска река и р. Бисерска);

-През деня на 24.06.2018г.– в рилските части от водосбора на р. Марица;

-Във вечерните часове на 26.06.2018г.– във водосбора от горното течение на р. Тунджа;

Западнобеломорски басейн:

-В обедните и следобедните часове на 24.06.2018 г. – в средното течение от водосбора на р. Места.

-През едня на 24.06.2018 г. – във водосбора на р. Караджадере (приток нар. Доспат).

-В сутрешните часове на 27.06.2018 г. – в пиринските притоци на р. Места и в долното течение  по основната река.

-В сутрешните часове на 27.06.2018 г. – във водосбора на р. Пиринска Бистрица.

-В сутрешните часове на 27.06.2018 г. – в пиринските притоци на р. Места и в долното течение  по основната река.

 

  Карта с прогнозирани поройни наводнения в резултат на интензивни валежи през следващите 72 часа  

 *Картата е изготвена на базата на прогнозирани интензивни валежи и снеготопене от АЛАДИН България и определени прагови стойности на водните количества.

 За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ

Дежурни хидролози:  инж. Станислав Дарачев