Кратка справка за времето през август 2021 г. - 01.09.2021 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец август, както и картите и графиките за изминалия месец . Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!

Bulgarian