Годишен бюлетин на НИМХ за 2019 г.

През месец март 2020 г. НИМХ издаде Годишен хидрометеорологичен бюлетин за 2019 година. Този документ предлага синтезиран доклад за "Състоянието на климата, въздуха и водите и агрометеорологичните условия в България през 2019 година", което е и неговото тематично заглавие.

Печатното издание може да бъде намерено в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", във всички регионални библиотеки в областните градове както и в университетските библиотеки, на университети с факултети по природо-математически науки.

Eлектронен вариант можете да получите от тук

Bulgarian