Годишен бюлетин на НИМХ за 2021 г.

Годишният хидрометеорологичен бюлетин е годишна оценка за състоянието на климата, въздуха, водите и агрометеорологичните условия в България през предходната година.

Печатното издание може да бъде намерено в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", във всички регионални библиотеки в областните градове, както и в университетските библиотеки на университети с факултети по природо-математически науки.

Eлектронния вариант можете да получите от тук

Bulgarian