Хекатон 2-4.06.2021

В рамките на проект INNOAIR, финансиран от европейската инициатива Иновативни градски дейности (Urban Innovative Actions), в който и НИМХ е партньор, ще се проведе Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter. 

Събитието ще се състои от 2-ри до 4-ти юни 2021, в рамките на Европейската зелена седмица. Той се организира от Асоциация за развитие на София и А1 България. Хакатонът предизвиква участниците да потърсят смели технологични решения, които да очертаят визията на бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, работещи за по-чист въздух в София.

София е първият български град, който бе избран и стана част от общността на иновативните европейски градове. INNOAIR прилага експериментално мерки в тематичната област „качеството на въздуха“ и по-специално „иновативни решения за мобилност и зелено придвижване“. 

Участието на НИМХ е свързано основно с използването на съвременни подходи при моделиране на атмосферното  замърсяване в градска среда и за определяне на ефекта от различни мерки върху концентрациите на въглеводороди и фини прахови частици. Анализирайки данни от всички налични станции за мониторинг на замърсяването на въздуха в столицата и данни за трафика, НИМХ ще извърши пилотно моделиране на влиянието на трафика върху качеството на атмосферния въздух в града.

Кои са предизвикателствата?

  • Решения за градския транспорт в София, които го правят по-екологичноустойчив, удобен и привлекателен за гражданите;
  • Решения за интегриране на градската мобилност като комбинация от различни варианти за придвижване в града - градски транспорт, споделен транспорт, активен транспорт;
  • Решения, които поставят ползвателя в центъра, насърчават тяхното споделяне на обратна връзка, сигнали, мнения и идеи за намаляване на автомобилното придвижване в града и подобряване качеството на въздуха. 

Регистрацията е отворена до 31 май 2021 г.
За повече информация за събитието и осигурените награди: https://innoair-sofia.eu/bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/229-innoairchallenge-making-urban-mobility-smarter.html

Bulgarian