Меморандум за разбирателство

На 09 юли 2019 г. проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и проф. Югослав Николич, директор на Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията. Това е една от важните договореностите в рамките на официалната визита на проф. Николич и колеги от хидрометеорологичната служба на Сърбия в София.

Bulgarian