Участие на НИМХ в 18-тия конгрес на Световната метеорологична организация