Нов регионален прогностичен център на НИМХ-Плевен.

На 6 ноември 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Плевен обновения и модернизиран регионален прогностичен център на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

На официалната церемония присъстваха зам.-областният управител арх. Бойко Балтаков, проф. Христомир Брънзов — директор на НИМХ–БАН, Павел Вапцаров — директор на филиала на НИМХ в гр. Плевен, служители на филиала на НИМХ, директорите на Басейнова дирекция и на РИОСВ–Плевен, представители на медиите.

На базата на измервания от 290 станции в Северозападна и Централна Северна България, радарна и сателитна информация и съвременни числени метеорологични и хидроложки модели в центъра ще се изготвят локални прогнози, в това число за опасни и особено опасни явления, включително наводнения. В рамките на трансграничния българо-румънски проект WATER и програмно финансиране от МОСВ, за нуждите на Регионалния прогностичен център е доставена и въведена в експлоатация съвременна апаратура, ремонтирани и автоматизирани са редица пунктове за измерване, обновена е сградата на центъра. С новото оборудване бяха подобрени мониторингът и информационната среда и се създадоха единни стандарти и модели за прогнозиране на речния отток в Долен Дунав. „Целта е да бъдем в полза на обществото, а това се изразява чрез тясната ни работа с Министерството на околната среда и водите, защото ние само можем да констатираме наличието на опасни явления, но Министерството е органът, който трябва да реши, какво да предприеме държавата при такава ситуация", каза директорът на НИМХ-БАН проф. Брънзов.

От своя страна, министър Василева отбеляза, че МОСВ работи с НИМХ–БАН в изключително добра координация. „Още през 2010 г. ние заложихме на регламентирането на нашето партньорство чрез конкретни текстове в Закона за водите, съгласно които на НИМХ беше възложена сериозната задача по извършване на количествен мониторинг на територията на България. Това е уникална форма на взаимодействие между орган на централната власт и институт към БАН. През годините на това сътрудничество бе постигнато много. Развива се и новата система за ранно предупреждение в Централна България, центърът на която се намира в Плевен. Съвместно с НИМХ работим и по изграждане на системата за ранно предупреждение в Горна Тунджа.“ Тя бе категорична, че сътрудничеството ще продължи да бъде надграждано и занапред. „Работим по изцяло нов проект, който ще се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020″ и е за наблюдение и управление на водите на територията на страната в реално време“, заяви още министър Ивелина Василева.