.

От 27.01.2014 г. започна изпълнението на проект SAAP4FUTURE, финансиран от
МРР чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и
Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) с бенефициент
НИМХ — БАН.

22 март - Световен ден на водата
23 март - Световен ден на метеорологията

България е приета за пълноправен член на EUMETSAT

Откриване на обновената ХМО Кърджали


 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп