Списък на одобрените кандидати по проект на МОН №ВG051РО001-3.3.06-0063

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ на МОН №ВG051РО001-3.3.06-0063:

"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени"

 

НИМХ-БАН НИГГГ-БАН
Докторанти
 1. Анастасия Спасова Стойчева
 2. Бернардо Лизама Ривас
 3. Весела Щилиянова Райнова
 4. Веселина Господинова Павлова
 5. Георги Георгиев Кошинчанов
 6. Десислава Христова Денкова
 7. Иглика Христова Етрополска
 8. Йордан Василев Димитров
 9. Марин Кирилов Иванов
 10. Николай Борисов Недков
 11. Орлин Ангелов Георгиев
 12. Петя Иванова Малашева
 13. Розета Ивова Нейкова
 14. Свилен Чавдаров Борисов
 15. Станислава Василева Радева
 16. Тихомир Йорданов Денев
 1. Ирена Аспарухова Александрова
 2. Мария Славчева Темелкова
 3. Методи Иванов Методиев
 4. Петър Йорданов Петров
 5. Петя Владимирова Калейна
 6. Пламена Георгиева Райкова
Постдокторанти
 1. Благородка Стефанова Велева
 2. Боряна Иванова Маркова
 3. Елена Свиленова Христова
 4. Мила Георгиева Чиликова-Любомирова
Млади учени
 1. Ваня Данчева Манева
 2. Весела Цветанова Попова
 3. Михаил Петров Манолов
 4. Петко Георгиев Царев
 5. Силвия Валериева Стоянова
Специализанти
 1. Васко Николаев Гълъбов
 2. Дамян Янчев Барантиев
 3. Ивайло Атанасов Замфиров
 4. Мариета Димитрова Димитрова
 5. Мая Йорданова Янкова
 6. Христина Иванова Кирова - Гълъбова

Забележка: Подреждането на одобрените кандидати е по азбучен ред.

Други ресурси

Ограничен достъп