Формуляри по проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063

  • Индивидуална учебна програма/план (doc / pdf)
  • Формуляр за кандидатстване на участник от целевата група в дейностите за академична мобилност — Финансово подпомагане на участия в научни конференции в чужбина (doc / pdf)
  • Формуляр за кандидатстване на участник от целевата група в дейностите за академична мобилност — Финансово подпомагане на участия в краткосрочни научни визити в чужбина; научни школи, научен обмен, научни специализации; курсове (doc / pdf)

Списък на одобрените кандидати по проекта

ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА (МЛАДИ УЧЕНИ) ПО ПРОЕКТ НА МОН №ВG051РО001-3.3.06-0063

Списък на одобрените кандидати от допълнителния прием

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА (КАТЕГОРИИ „МЛАДИ УЧЕНИ” И „ПОСТДОКТОРАНТИ”) ПО ПРОЕКТ НА МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063

Списък на одобрените кандидати от втория допълнителен прием

Други ресурси

Ограничен достъп