XXVII Международна конференция на Дунавските страни: „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

       От 26 до 28 септември под патронажа на ЮНЕСКО в к.к. „Златни пясъци“ ще се проведе XXVII Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“ (Conference of Danubian Countries On the hydrological forecasting and hydrological bases of water management – DC2017). На нея ще се представят водещи научни и научно-практически разработки, национални и международни проекти и др. в областта на хидрологията от над 187 автора от 19 страни.

       Основни организатори са Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките и Националния комитет към Международната хидроложка програма на ЮНЕСКО. Информация за събитието на адрес:

http://www.danubeconference2017.org

       Конференцията ще бъде открита от акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН.

Други ресурси

Ограничен достъп