Работни срещи, курсове и семинари

Обратно в УЦ

В периода 2004–2008 г. са проведени учебни курсове за български специалисти и експерти, както и редица национални и международни школи и семинари.

Със съдействие при организирането, в УЦ се провеждат работни срещи и квалификационни курсове за поддържане и осъвременяване на знанията и практическите умения на служителите от НИМХ;

Други ресурси

Ограничен достъп