национални и международни школи и семинари

Обратно в УЦ

Учебни курсове, национални и международни школи и семинари, проведени в периода 2004–2008

 1. Учебни курсове за български специалисти:
  • учебен курс за метеорологични и агрометеорологични експерти от НИМХ-БАН (2005);
  • учебен курс за метеорологични експерти и наблюдатели от НИМХ-БАН и ИАППД;
  • квалификационен курс за служителите от Филиалите на НИМХ на тема: “Поддържане и осъвременяване на знанията и практическите умения за работа в метеорологичната мрежа с технически средства за автоматични измервания и за телекомуникация на данни в системата на НИМХ” (2009).
 2. Международни семинари и курсове:
  • International Training Workshop on Digital Elevation Modeling and Hydrometric with GIS in Hydrological Applications (Organized by Marc Morell, France) (2004);
  • WMO RA VI Working group on Climate Related Matter Program (2004);
  • WMO-RA VI COST 727 International Workshop on Icing on Structures (2005);
  • Lecture on Microphysics of Clouds by Prof. Kim – CAO Russia (2006);
  • WMO Training Workshop on ALADIN Modelling (2006);
  • International ACCENT Training Course on Air Quality Modeling (2006);
  • EUMETSAT Workshop on MSG Applications and Nowcasting (2006);
  • Working Meeting on the Project: “Assessment of Climate Change Impact on the Hydrological Cycle Elements in South-East Europe” (2007);
  • WMO RA VI Training Workshop on the Assessment of Socio-economic Benefits of Meteorological and Hydrological Services (2008).

Други ресурси

Ограничен достъп