Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

Лято (юни-юли-август): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните или по-малки. Може да се очаква лято 2017 да е подобно на лято 2016..

По-подробна сезонна прогноза, както и повече за характера и начина на изготвяне на сезонните прогнози четете на сайта на Инфоцентъра

Оценка на успеваемостта на сезонната прогноза

Други ресурси

Ограничен достъп