Сезонна прогноза

Сезонните прогнози изглеждат доста различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

От няколко години НИМХ публикува синтез на сезонните прогнози на няколко водещи центъра в света.

Пролет (март-април-май): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква пролет 2017 да е подобна на пролет 2016 или да е по-малко топла и/или с по-малко валежи

По-подробна сезонна прогноза, както и повече за характера и начина на изготвяне на сезонните прогнози четете на сайта на Инфоцентъра

Оценка на успеваемостта на сезонната прогноза

Други ресурси

Ограничен достъп