Успеваемост на сезонната прогноза

  Малките пространствени мащаби на България в сравнение с мащабите на климатичните структури, които определят характера на сезоните, както и неопределеността в сезонните прогнози, ни карат да предпочитаме да издаваме сезонна прогноза за България под формата на индекс. Този индекс е валиден както за отделните места, така и за страната като цяло. Индексът е с възможни стойности от -2 (относително студено или сухо в цялата страна) до +2 (относително топло или мокро в цялата страна).

За сравнение, в таблицата по долу са посочени установените индекси за същите месеци и сезони от миналата година както и успеваемостта на издадените за тях прогнози.

Прогнозата по десетдневия за първия предстоящ месец е само в категории. Не се изработва и не се посочва десетдневен индекс.

Използвани са следните качествени градации:

Оценка:

0 — незадоволителна; 1 — задоволителна; 2 — добра; 3 — много добра; 4 — отлична

Други ресурси

Ограничен достъп