Хидропрогноза

 

Коментар за 27.02.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали, като повишенията са регистрирани в долното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), долното течение на р. Тунджа и средното и долно течние на р. Марица (Източнобеломорски басейн) р. Струма и р. Места (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +7 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +26 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +88 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +15 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (27.02) и през следващите 2 дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на основните реки. От следобедните часове на 1 март, в резултат на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 28.02, 01.03 и 02.03.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (27.02) и през следващите два дни водните количества ще се понижават или ще останат без съществено изменение. От следобедните часове на 1 март, в резултат на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 28.02., 01.03 и 02.03.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (27.02) и през следващите 2 дни речните нива в целия водосбор ще се понижават. От следобедните часове на 1 март в резултат на валежи ще се повишат водните нива в горното течение на основната река и в притоците й р. Росица, р. Джулюница и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 27 и 28.02 и на 01 и 02.03.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (26.02) нивата в целия водосбор ще започнат временно да се понижават. В периода 01-03.03 се очакват нови повишения на речните нива, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (27.02) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават. Във вечерните часове на 01.03 и на 02.03 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна вследствие на валежи.

Източнобеломорски басейн: Днес (27.02) и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. От следобедните часове на 1-ри март и на 2-ри март, вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (27.02) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 1ри март и на 2ви март, вследствие на валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Георги Кошинчанов

Други ресурси

Ограничен достъп