Хидропрогноза

 

Коментар за 26.06.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително повишение (от +60 см) на р. Марица при измервателния хидрометричен пост - гр. Белово (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +4 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +60 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (26.06) водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 27 и 28.06 са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27, 28 и 29.06.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 27, 28 и 29.06.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществена промяна. Незначителни краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни на 27 и 28.06 в планинските части от водосборите на основната река и притоците й - р. Голяма река и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30.06.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (26.06) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.06) водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 27 и на 28.06 са възможни краткотрайни незначителни колебания в планинската част от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: В следобедно-вечерните часове днес (26.06) и на 27.06 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Анна Гърдева, инж. Валерия Йорданова

Други ресурси

Ограничен достъп