Хидропрогноза

 

Коментар за 22.05.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Янтра (Дунавския басейн), р. Марица (Източнобеломорски басейн) и отделни измервателни пунктове в Черноморския и Западнобеломорския басейни.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Янтра (Дунавски басейн) и на отделни измервателни пунктове в Черноморския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +5 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (22.05) и в следващите 3 дни краткотрайни повишения в резултат на валежи ще има в целия басейн. По-съществени повишения на водните нива ще има: на 23 и 24.05 във водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър и р. Вит; на 25.05 – и във водосборите на р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и в следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. По-съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25.05.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 25.05 в резултат на валежи са възможни краткотрайни по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Росица и горното течение на р. Янтра (над гр. Габрово), както и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 23, 24 и 25.05.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (22 и 23.05) нивата във водосбора ще се повишават, днес главно в горните и средни части от водосбора, а на 22 и 23 - в долните му части, вследствие оттичане. От 24.05 се очаква нивата в целия водосбор да започнат временно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (22.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.05) и в следващите 3 дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във целия басейн. По-значителни повишения на водните нива ще има: на 22 и 23.05 - в горните течения на р. Марица и р. Арда (в притоците й р. Бориковска, р. Черешовска и горните части от водосбора на р. Черна река); на 24 и 25.05 – в планинските притоци на р. Марица и в средното течение на основната река, както и в родопските притоци от водосбора на р. Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН

прогнозира:

• Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 23.05.2017 г..

Западнобеломорски басейн: Днес (22.05) и през следващите 3 дни в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат: на 23.05 вечерта и на 24.05 сутринта във водосбора на р. Доспат, във водосбора на р. Места (в притоците й р. Белишка, р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча, р. Неврокопска, р. Мътница и р. Бистрица), както и в средното и долното течение на р. Струма и притоците й (р. Новоселска, р. Елешница, р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Цапаревска, р. Санданска Бистрица, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица); на 25.05 главно във водосборите на десните притоци на р. Струма и в средните и долни течения на основните реки.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Снежанка Балабанова, инж. Валерия Йорданова

Други ресурси

Ограничен достъп