Хидропрогноза

 

Коментар за 18.01.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително повишение е отчетено на р. Факийска река при с. Зидарово (+94 см), което е в резултат на валежи от дъжд и последвало снеготопене. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (-59/+23 см) във водосборите на реките: р. Огоста (Дунавски басейн); р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките: р. Провадийака при гара Синдел, р. Камчия при с. Гроздьово, р. Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн); р. Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +21 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см.

Данни за регистрирани ледови явления при наблюдаваните реки в страната:

¤ Дунавски басейн:

• р. Искър в района на с. Бели Искър – ледена покривка;

• р. Мусаленска Бистрица в района на лет. Боровец – ледена покривка;

• р. Палакария в района на с. Рельово – брегови лед;

• р. Вит в района на с. Търнене – подприщване, следствие на ледови явления;

• р. Осъм в района на гр. Изгрев - подприщване, следствие на ледови явления;

• р. Русенски Лом в района на с. Божичен – пълно замръзване;

¤ Черноморски басейн:

• р. Луда Камчия в района на с. Бероново – пълно замръзване;

• р. Факийска река в района на с. Зидарово – брегови лед;

¤ Източнобеломорски басейн:

• р. Марица в района на с. Радуил – ледена покривка;

• р. Тополница в района на с. Поибрене – брегови лед;

• р. Харманлийска река в района на гр. Харманли – брегови лед;

• р. Арда в района на гр. Рудозем – ледена покривка;

• р. Марица в района на гр. Свиленград – подприщване, следствие на ледови явления;

¤ Западнобеломорски басейн:

• р. Струма в района на гр. Перник – брегови лед;

• р. Соволянска Бистрица в района на с. Гърляно – ледена покривка;

• р. Елешница в района на с. Ваксево – брегови лед;

• р. Струма в района на с. Бобошево – брегови лед.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес (18.01) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.01.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.01.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.01) нивата във водосборите на р. Росица и р. Голяма река ще продължат да се понижават. На 19, 20 и 21.01 водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22.01.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.01) вследствие на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене се очакват повишения на водните нива в долните части от водосборите на реките в басейна, като по-значителни те са възможни да бъдат във водосборите на южночерноморските реки. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес (18.01) и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

• Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

• Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (18.01) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес (18.01) са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Валерия Йорданова, инж. Анна Гърдева

Други ресурси

Ограничен достъп