Хидропрогноза

 

Коментар за 28.03.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива, вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица (Източнобеломорски басейн). По-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосборите на р. Искър при гр. Нови Искър (Дунавски басейн), на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -71 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (28.03) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. На 30.03 вечерта и на 31.03, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Искър, р. Вит и горните течения на р. Осъм и р. Янтра (главно във водосбора на река Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 31.03.2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимане.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 29, 30 и 31.03.2017 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (28.03) и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 29, 30 и 31.03.2017 г. и на 01.04.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (28.03) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. На 31.03 и 01.04 са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (28.03) и през следващите 2-3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 30 и 31.03, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.03) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 30.03 вечерта и на 31.03, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горното течение на р. Тунджа, както и в притоците от горните и средни части на водосбора на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.03) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 31.03, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

Други ресурси

Ограничен достъп