Хидропрогноза

 

Коментар за 20.08.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни колебания в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър, р. Марица и р. Арда.

Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +13 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (20.08) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните и средните течения на р. Искър и р. Вит, във водосбора на р. Янтра и в долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.08.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите три дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.08.2017 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24.08.2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като на 22.08 и 23.08 са възможни незначителни повишения вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.08) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.08 в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.08) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.08 в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения във водосборите на: рило-родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда на 21.08; в долните течения на р. Тунджа и р. Марица на 22.08.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

• Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 22.08.2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.08) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21 и 22.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Анна Гърдева

Други ресурси

Ограничен достъп