Хидропрогноза

 

Коментар за 22.10.17

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

През изминалото денонощие речните нива в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по-значително колебание (-30/+14 см) на водното ниво във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн).

Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +7 см.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Весела Стоянова

Други ресурси

Ограничен достъп