Отваряме за вас: Изложение "Хидро-метео салон 2012"

По случай двата си професионални празника

НИМХ-БАН представя системи за адаптация към климатичните промени

Вицепрезидентът Маргарита Попова и Ивелина Василева — зам.-министър на околната среда и водите, са официални гости на събитието

  Световният ден на водата (22 март) и Световният ден на метеорологията (23 март) са двата професионални празника на работещите в системата на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН). Тази година традиционният Ден на отворените врати ще се проведе на 22 март, като част от двудневното Изложение "Хидро-метео салон 2012". Основен акцент на форума ще бъде представянето на резултати от научни разработки на НИМХ-БАН, които се използват или могат да бъдат използвани в процеса на адаптация към климатичните промени. За тази цел на 23 март от 10 ч. до 11,30 часа в Големия салон на института ще се проведе интерактивна сесия, на която са поканени представители на изпълнителната власт, бизнеса и медиите. Директорът на НИМХ-БАН доц. д-р Георги Корчев ще представи пред аудиторията дейността на института, като открои мястото му в основните програми на Световната метеорологична организация и се спре на някои конкретни системи за ранно предупреждение при опасни и особено опасни явления от хидрометеорологичен произход, сред които:

  • Оперативна система за предупреждение при наводнения — за водосбора на реките Марица и Тунджа;
  • Система за наблюдение и управление на язовири за своевременно освобождаване на обеми вода при опасност от висока вълна и за управление и съхраняване на резерв за обезпечаване на гарантирано водоподаване;
  • Автоматизирана прогностична система за предупреждения при опасни явления в басейна на Черно море;
  • Регионална система за ранно предупреждение при замърсяване на въздуха от промишлени източници;
  • Система за ранно предупреждение за възможен трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария;

  Ръководителите на екипите, разработили и поддържащи тези системи, ще участват в интерактивната сесия и ще отговорят на зададените от аудиторията въпроси. Официални гости на събитието ще бъдат Маргарита Попова — вицепрезидент на Република България, ген.-майор (о.р.) д-р Стоимен Стоименов – съветник на президента Росен Плевнелиев по въпросите на националната сигурност, и Ивелина Василева – зам.-министър на околната среда и водите.

  По време на двата дни на изложението департаменти и сектори ще представят дейността си на специално оформени за целта информационни кътове в Учебния център на института. Ще бъдат изложени и постери, отразяващи значими научни теми, проекти и разработки. Работата на докторанти и млади учени в НИМХ-БАН ще бъде представена по време на Първата младежка постерна сесия по метеорология и хидрология, заключителната дискусия на която ще се проведе веднага след приключването на интерактивната сесия.

Плакати:

22 март — Световен ден на водата

23 март — Световен ден на метеорологията

Програма

За повече информация следете нашия уеб-сайт http://www.meteo.bg

Уеб-сайтове на организации свързани с празника:

href="http://www.wmo.int/worldmetday" href="http://www.unwater.org/worldwaterday/"

Други ресурси

Ограничен достъп