Прекратяваме нашия чисто професионален протест поради неговото политизиране и манипулиране.
ОСТАВАМЕ В ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ!
Благодарим за търпението на гражданите и съдействието на медиите!

Предупреждения

Днес/Today

Утре/Tomorrow

Няма предупреждения за опасни явления.

Съобщения

Световно признание за българската метеорология