.

Списък на одобрените кандидати за третия допълнителен прием на участници в целевата група (докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти) по проект на МОН № BG051PO001-3.3.06-0063. Повече информация търсете на сайта на проекта http://www.mladi-ucheni.meteo.bg

Тържествено събрание, посветено на 120 години от създаването на Българската национална метеорологична служба, днес Национален институт по метеорология и хидрология към БАН. Честването се проведе на 2 декември 2014г. (вторник) от 11:00 ч. в Големия салон на БАН, ул."15 ноември" 1

През септември 2014 НИМХ, със съдействието на БАН, МОН и ИАОС/МОСВ, както и с подкрепата на WMO/GURME и EURASAP, организира XVI международна конференция по Хармонизация на дисперсионните модели за регулаторни цели. Информация за събитието — www.harmo.org

През септември 2015, метеорологичната и хидроложка общност у нас ще може да участва по-масово и да повлияе на съвременното ниво на обслужване на обществото с метеорологична и хидрологична информация, прогнози, предупреждения, анализи и съвети. Петнадесетата годишна среща на Европейското метеорологично дружество (15 EMS) и Дванадесетата европейската конференция за приложения на метеорологията (12 ECAM) ще се проведат в София. Организацията може да се проследи на http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings

 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп