Как Ръководството на БАН чете „Евангелието“?

(В отговор на материал свързан с финансовия одит на НИМХ, публикуван на сайта на БАН)

Опасни явления

Утре/Tomorrow

Актуално

Световно признание за българската метеорология


Три станции на НИМХ са сред 70 станции в световен мащаб, работещи повече от 100 години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация към ООН