НИМХ протестира

срещу разпределението на бюджетната субсидия за 2018 г. от страна на Общото събрание на БАН: от допълнително предоставените 15 млн. лв. 80% са за публикации и цитирания и само 5% за дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Това разпределение застрашава функционирането на Националната хидрометеорологична служба.

Петиция

22.05 - исканата сума НЕ БЕ осигурена

На 22.05.2018 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г.

Исканата сума в размер на 1 190 000 лв. НЕ БЕ осигурена.