.

Курс за обучение по агрометеорология по проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063

Националният институт по метеорология и хидрология отбеляза своите професионални празници на 22 и 23 март

Карта на снежната покривка

Прогноза за снеготопенето

През септември 2015, метеорологичната и хидроложка общност у нас ще може да участва по-масово и да повлияе на съвременното ниво на обслужване на обществото с метеорологична и хидрологична информация, прогнози, предупреждения, анализи и съвети. Петнадесетата годишна среща на Европейското метеорологично дружество (15 EMS) и Дванадесетата европейската конференция за приложения на метеорологията (12 ECAM) ще се проведат в София. Организацията може да се проследи на http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings

 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп