Опасни явления

Днес/Today

Гръмотевична дейност през изминалото денонощие

Актуално

Участие на НИМХ в 18-тия конгрес на Световната метеорологична организация

Делегация от Р. България, определена от Министъра на външните работи, взе участие на 18-ия Конгрес на Световната метеорологична организация (СМО), 3-15 юни 2019 г., Женева, Швейцария.

Защита на дисертационен труд в НИМХ

Защита на дисертационен труд на Рилка Стефанова Вълчева в НИМХ на 28 юни 2019 г. (петък) от 14.00 часа в зала „Акад. Любомир Кръстанов“  на НИМХ.

НБУ и НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология и Нов български университет с договор за сътрудничество

Световно признание за българската метеорология


Три станции на НИМХ са сред 70 станции в световен мащаб, работещи повече от 100 години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация към ООН