Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ. Прекратява се и приемането  на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път. Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

Предупреждения

Днес/Today

Утре/Tomorrow

Няма предупреждения за опасни явления.

Съобщения

На 31.05.2021 г. Общото събрание на учените на НИМХ прие годишния отчет за 2020 г. Резюме от него може да видите тук. Пълният отчет също е на уеб страницата ни - тук.

-----------------------------

Световно признание за българската метеорология