.

През септември 2015 у нас се проведе Петнадесетата годишна среща на Европейското метеорологично дружество (15 EMS) и Дванадесетата европейската конференция за приложения на метеорологията (12 ECAM). Организацията може да се проследи на http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings

 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп