Как Ръководството на БАН чете „Евангелието“?

(В отговор на материал свързан с финансовия одит на НИМХ, публикуван на сайта на БАН)

Опасни явления

Днес/Today

Актуално

Посещение на министър Вълчев

На 3 януари 2019 г. от 9.00 часа министър Красимир Вълчев и главният секретар на МОН г-жа Албена Михайлова посетиха НИМХ.

Световно признание за българската метеорология


Три станции на НИМХ са сред 70 станции в световен мащаб, работещи повече от 100 години без прекъсване и признати като световно културно и научно богатство от Световната метеорологична организация към ООН