.

Срокът за приемане на документи за третия допълнителен прием на участници в целевата група (докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти) по проект на МОН № BG051PO001-3.3.06-0063 се удължава до 24.11.2014 г. включително. Повече информация търсете на сайта на проекта http://www.mladi-ucheni.meteo.bg

През септември 2014 НИМХ, със съдействието на БАН, МОН и ИАОС/МОСВ, както и с подкрепата на WMO/GURME и EURASAP, организира XVI международна конференция по Хармонизация на дисперсионните модели за регулаторни цели. Информация за събитието — www.harmo.org

През септември 2015, метеорологичната и хидроложка общност у нас ще може да участва по-масово и да повлияе на съвременното ниво на обслужване на обществото с метеорологична и хидрологична информация, прогнози, предупреждения, анализи и съвети. Петнадесетата годишна среща на Европейското метеорологично дружество (15 EMS) и Дванадесетата европейската конференция за приложения на метеорологията (12 ECAM) ще се проведат в София. Организацията може да се проследи на http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings

 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп