Световен ден на водата, Световен ден на метеорологията

На 23 март 2018 година с тържествено честване Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отбеляза Световния ден на водата 22-ри март и Световния ден на метеорологията 23-ти март, на което присъстваха министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, кметът на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов приветства гостите и представи кратка информация от 128 годишната история на института, както и актуални данни за научната и оперативната работа, основните дейности и услуги, които служителите на НИМХ изпълняват, включително и за работата на института по силата на сключените международни спогодби.


Кметът на гр. София г-жа Фандъкова произнесе приветствие, в което благодари на всички служители от НИМХ за отговорната дейност, която извършват и ги поздрави с празниците. Изказа огромно уважение и благодарност за усилията, за изключително коректното отношение и професионализъм към партньорството на НИМХ със Столична община, като изрази специална благодарност към екипа разработил „Системата за ранно предупреждение за нивата на фините прахови частици“


Според столичния кмет едно от най-големите предизвикателства, които стоят в момента, е чистотата на атмосферния въздух. Затова от Столична община са се обърнали именно към НИМХ, който са изработили системата за ранно предупреждение за нивата на фините прахови частици. Кметът на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова изтъкна, че едно от най-важните партньорства на Столична община е именно това с НИМХ.

„…Най-чаканата новина, особено за нас кметовете, това е  прогнозата за времето и прогнозата за нивата на фини прахови частици“, посочи г-жа Йорданка Фандъкова. „Това е  изключително важно и отговорно и аз си давам сметка колко усилия и какъв труд коства всичко това, затова изказвам огромно уважение“, допълни тя.

„…Много съм благодарна на целия екип, който разработи системата за ранно предупреждение за нивата на фини прахови частици.  Тя стои на моя телефон почти непрекъснато, отварям я за нула време и за радост все по-често виждаме зелените цветове на прогнозата, което безспорно ни радва“, подчерта още кметът на гр. София г-жа Фандъкова. „За да може общината да реагира и да се подготви навреме, е много важно да се разчита на прогнозата, която е все по-вярна и надеждна“, счита г-жа Фандъкова. „В последните години снегът не може да ни изненада, друг е въпросът дали успяваме да се справим или не", отбеляза столичният кмет.

Министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев поднесе приветствено слово към всички учени и служители в НИМХ-БАН по случай двата празника, като изрази своето задоволство от постигнатото от НИМХ.

„…Работата на специалистите от НИМХ е изключително ценна за цялото общество. Климатичните промени и управлението на водните ресурси са определящи за бъдещето ни и трябва да сме подготвени с добра академична експертиза и необходимите специалисти“, допълни министър Вълчев. Той отбеляза, че метеорологията и хидрологията са сред областите с най-голяма научна стойност.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави всички служители с празниците и отбеляза, че за работата на НИМХ може да се даде изключително висока оценка. Определението, което даде акад. Ревалски за НИМХ е „уникален институт“.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта, че оценката за НИМХ е изключително висока, което изисква много усилия от страна на института. Той отбеляза, че през последните години се забелязва изключително повишаване на качеството на прогнозите, като за това помага, че НИМХ е едновременно и научен институт, и национална хидрометеорологична служба.

Директорът на НИМХ проф. Брънзов получи поздравителни адреси:

Поздравителен адрес от г-н Валентин Радев - министър на вътрешните работи:

„…НИМХ-БАН е световно утвърден и уважаван национален център, който осъществява научноизследователски, научно-приложни и оперативни дейности в полза на обществото и икономиката. Подобряване на наблюдението на атмосферата, повишаване качеството на метеорологичните прогнози, особено ранните предупреждения за екстремни явления на времето и климатичните условия, реално осигуряват защита на човешкия живот и имущество. За всичко това заслугата е на хората, които изпълняват своите задължения в националните метеорологични и хидрологични служби 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Труд, който не бива да се отчита само на празника, а всеки ден, труд, за който хората благодарят, защото от него зависи земеделието, туризма, полетите, инфраструктурата, водата и храната, електроенергията, живота и сигурността им.“

Поздравителен адрес от г-н Нено Димов - министър на околната среда и водите:

…“На базата хидрометеорологичната информация и експертиза на НИМХ се основават важни дейности за Държавата, в частност определянето на водния баланс на страната и управлението на водите. Превенцията в случаите на опасни явления от хидрометеорологичен характер е невъзможна без вашите прогнози. Високо оценяваме методическата помощ и осигуряването на необходимите метеорологични данни на общините в България за решаване на проблемите с качеството на атмосферния въздух. Създадените от НИМХ-БАН Системи за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха позволяват предварително редуциране на емисиите преди да бъдат достигнати критични нива на замърсяване. Като цяло резултатите от научната дейност на НИМХ-БАН, с нейната приложна насоченост, са от съществено значение при вземане на редица важни за обшеството и държавата решения.“

Поздравителен адрес от г-н Николай Нанков - министър на регионалното развитие и благоустройството:

„…Вашите метеорологични и хидроложки наблюдения, анализи и точни прогнози са от изключителна важност за работата на министерството в областта на строителството, изграждане и поддържане на пътищата и водния сектор. Благодаря Ви за доброто сътрудничество, което вярвам, че ще продължи и за в бъдеще.“

Поздравителен адрес от г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката:

„…Точността на Вашите краткосрочни и дългосрочни прогнози за времето са от първостепенна необходимост, както за всички сектори на икономиката, така и за гражданите. Благодарение на високия професионализъм, с който изготвяте прогнозите, Министерството на енергетиката получава навременна информация за предстоящите метеорологични и хидрологични явления на територията на страната. Това позволява предприемането на необходимите превантивни мерки с оглед гарантиране сигурността на енергийната система. Уверена съм, че успешното ни сътрудничество ще продължи и занапред.“

Поздравителен адрес от г-жа Ивелина Василева - председател на Комисията по околна среда и водите на Народното събрание:

„…Ролята на хидролозите и метеоролозите е от първостепенно значение, както за институциите в страната, така и за обществото като цяло. Чрез своята експертиза специалистите от НИМХ-БАН оказват безценно съдействие за осъществяване на политиките по управление и опазване на водите, природните ресурси и човешкото здраве. Искам да изразя своята благодарност и уважение към висококвалифицирания и неуморен труд на учените от Института… Предизвикателствата на съвремието ни са белязани от изменението на климата, което води със себе си редица негативни последствия. Тяхното прогнозиране и минимизиране на рисковете е неразривно свързано с компетентната работа на учените от НИМХ, доказана през годините.

Искрено вярвам, че експертизата Ви има своето запазено и достойно място и в бъдещето. Нещо повече – тя е гарант за устойчивост при вземането на управленски решения и преодоляването на проблемите, свързани с климата и неговото влияние върху дневния ред на обществото.“

Поздравителен адрес от ген. Никола Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

„ …Между ГДПБЗН – МВР и Вашия институт съществуват много добри работни и човешки взаимоотношения. Съвместната ни работа е в името на по-добрата защита на населението от природни бедствия в условията на глобалните климатични промени. Убеден съм, че успешното и ползотворно сътрудничество между нас ще продължи и в бъдеще.“

Поздравителен адрес от г-н Петър Горновски – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор:

„…Вашите прогнози спасяват човешки животи, като помагат на обикновените хора и институциите да вземат адекватни превантивни мерки срещу все по-динамичните природни явления.“

Поздравителен адрес от г-н Максим Евгениевич Яковенко – ръководител на Федералната служба по хидрометеорология и мониторинг на околната среда и постоянен представител на Руската Федерация в СМО:

Поздравява проф. Брънзов по случай Световния ден на метеорологията и пожелава на него и всички специалисти успехи в професионалната дейност и благодари за приятелското сътрудничество и подкрепа.

Поздравителен адрес от полковник Васил Русинов – директор на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE):

„Днешният ден бележи удовлетворението от значимите постижения, резултат от упорития, но изпълнен с радост и отдаденост към образованието и науката труд. Използвам възможността, за да изразя своята благодарност за Вашата подкрепа и установеното високо ниво, на сътрудничество между Националния институт по метеорология и хидрология и CMDR COE в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия.“

 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2018

Темата за 2018 г. е насочена към използването на природата, за преодоляване на предизвикателствата на 21-ви век:

„Природата за водата – природосъобразни решения за водите”.

Човешкото въздействие и произтичащите екологични последици заедно с изменението на климата, водят до криза, свързана с водата - наводнения, суша, воден дефицит, замърсяване на водите. Когато пренебрегваме нашите екосистеми, правим по-трудно осигуряването на водата, от която се нуждаем, за да оцелеем и процъфтяваме. Решенията, основани на природата, имат потенциал да преодолеят много от предизвикателства, свързани с водата. Трябва да направим още много за „зелената” инфраструктура и да я хармонизираме със „сивата” инфраструктура, където е възможно. Възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи на влажните зони ще ребалансират водния цикъл и ще подобрят човешкото здраве и поминък.

Цел № 6 на ООН за устойчиво развитие е да се осигури наличност и устойчивото управление на водата както и осигуряване на хигиена на всички до 2030 г. – включително да се намали наполовина дела на необработените отпадъчни води и да увеличи рециклирането на водата и безопасното й повторно използване.

Факти:

  • Днес над 663 милиони души живеят без безопасно водоснабдяване в близост до дома;
  • В световен мащаб над 80% от отпадъчните води, генерирани от обществото, се връщат обратно в екосистемата, без да бъдат третирани или повторно използвани;
  • 1.8 милиарди души използват източник на питейна вода, заразена с фекалии, излагаща ги на риск от холера.

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА 23 МАРТ 2018

Световният ден на метеорологията се отбелязва по цял свят от 1950 г., когато влиза в сила Конвенцията, с която е създадена Световната метеорологична организация (СМО). СМО e специализираната  агенция на ООН по проблемите на времето, климата и водите и обединява 185 страни и 6 територии.

Темата на Световния ден на метеорологията за 2018 г. е:

„Подготвени за времето, разумни за климата”.

Все по-нарастващото население в световен мащаб е изправено пред широк спектър от опасности като тропически бури, проливни дъждове, горещи вълни, засушавания и много други. Дългосрочната промяна на климата увеличава интензивността и честотата на екстремни климатични събития и води до покачване на морското равнище и окисляване на океана. Урбанизацията и разрастването на мегаполисите означава, че все повече хора са изложени на опасности и са уязвими. Сега, повече от всякога, е необходимо да сме подготвени за времето, да се съобразяваме с климата и да използваме разумно водите.

Ето защо един от най-важните приоритети на СМО и Националните метеорологични и хидрологични служби е да защитят живота, поминъка и имуществото на хората от рисковете свързани с природни бедствия от хидрометеорологичен произход. Така СМО и нейните членове подкрепят глобалната програма за устойчиво развитие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от бедствия.

Обслужването с хидрометеорологични информационни продукти, предоставяни от СМО и Националните метеорологични и хидрологични служби дава възможност за управление на рисковете и използването на климатичните и водните ресурси.

Системите за ранно предупреждение и други мерки за намаляване на риска от бедствия са жизненоважни за устойчивото развитие на нашите общества. Климатичното обслужване подпомага вземането на информирани решения за смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени.

 

Световен ден на водата (pdf)

Световен ден на метеорологията (pdf)

22-23.03 на сайта на СМО

 

Bulgarian