НИМХ и Нов български университет с договор за сътрудничество

На 9 април 2019 г.  проф. Христомир Брънзов, генерален директор на Национален институт по метеорология и хидрология и проф. Антони Славински, председател на Настоятелството на Нов български университет подписаха договор за сътрудничество в областта на образованието и науката.


Договорът между двете институции очертава рамката на организиране и провеждане на съвместни научни изследвания, семинари, работни срещи, открити дни, анализи и проучвания и за сътрудничество при обучение на докторанти и млади изследователи.

Bulgarian