НИМХ и Метеорологичната служба на Ислямска република Иран подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията

На 19 април проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и г-жа Фарах Мухамади, директор развитие на метеорологични приложения на Метеорологичната служба на Ислямска република Иран подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията.

Това е една от важните договорености в рамките на 19-тата сесия на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество.

С Меморандума се поставя началото на съвместни дейности в областта на метеорологичната наука и изследванията на климата. Предвижда се обмен на данни и специалисти между двете страни, както и съвместни дейности за изграждане на капацитет в областта на ранната защита при бедствия, морската метеорология, численото моделиране, наблюдение и моделиране на качеството на въздуха.

Проф. Брънзов се срещна с министъра на пътищата и градоустройството на Ислямска република Иран Мохаммад Еслами и двамата изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на метеорологията между двете страни и за бъдещи съвместни инициативи.

Bulgarian