30.09 – 03.10 НИМХ бе домакин на едно от най-значимите събития в Европа в областта на числените модели

В периода от 30 септември до 3 октомври 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология бе домакин на едно от най-значимите събития в Европа в областта на числените модели за прогноза на времето – срещата на Европейската работна група за регионални числени модели и  срещата по Краткосрочни числени прогнози на времето (European Working Group on Limited Area Models meeting и Short Range Numerical Weather Prediction meeting).

90 учени от 30 държави от 4 континента (Европа, Африка, Азия и Северна Америка)  проведоха задълбочени дискусии по различни теми и аспекти, свързани с разработването на числени прогнози за времето като асимилация на данни, ансамблови прогнози, параметризиране на различни физични процеси в атмосферата, оценка на прогнозата и други.

Този престижен форум ежегодно събира учени от шестте европейски консорциума за числена прогноза на времето (ALADIN, COSMO, HIRLAM, LACE, SEECOP, UKMO) и от Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF), като им предоставя възможност за обмен на опит и информация по отношение усъвършенстване на числените модели и тяхната по-висока прецизност.

Националният институт по метеорология и хидрология вече 25 години е член на консорциума ALADIN, ръководен от Френската метеорологична служба и наши учени са участвали при самото разработване на модела. Основната цел е метеорологичните и хидроложки продукти за ранно предупреждение да бъдат по-ефективни и да се подобри прогнозата на опасни метеорологични явления.

Учените от НИМХ, работещи в сферата на числената прогноза на времето, ежегодно представят на този форум резултатите от своята работа пред колеги от другите метеорологични служби.

Bulgarian