Резултати от проведен конкурс в НИМХ за участие във втората година на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“

Класирали се кандидати:

 

Модул „Постдокторанти“

  1. Заявление с вх. № ЧР-03-20/26.02.2020 г.    417.41 т.
  2. Заявление с вх. № ЧР-03-18/26.02.2020 г.    343.65 т.
  3. Заявление с вх. № ЧР-03-21/26.02.2020 г.    239.00 т.
  4. Заявление с вх. № ЧР-03-19/26.02.2020 г.    205.83 т.

Модул „Млади учени“

  1. Заявление с вх. № ЧР-03-12/26.02.2020 г.    277.83 т.
  2. Заявление с вх. № ЧР-03-11/26.02.2020 г.    256.80 т.
  3. Заявление с вх. № ЧР-03-14/26.02.2020 г.    223.50 т.
  4. Заявление с вх. № ЧР-03-13/26.02.2020 г.    221.50 т.
  5. Заявление с вх. № ЧР-03-15/26.02.2020 г.    181.00 т.
  6. Заявление с вх. № ЧР-03-17/26.02.2020 г.    159.35 т.

Един от кандидатите за участие в Програмата за модул „Млади учени“ е подал само заявление (вх. № ЧР-03-16/26.02.2020 г.) и декларация във връзка с избягване на двойно финансиране по Програмата, поради което неговата кандидатура не е разглеждана и съответно не е класиран.