Колективен трудов договор на работещите в системата на Националния институт по метеорология и хидрология

Днес, 10 февруари 2021 г., проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и г-жа Евгения Егова-Трайкова, Председател на Синдикалната организация в НИМХ към Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ подписаха колективен трудов договор за срок от две години.

На подписването присъстваха доц. д-р Лиляна Вълчева, Председател на синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, доц. д-р арх. Стефан Аспарухов от УАСГ, г-жа Милена Миленкова, заместник генерален директор на НИМХ и г-жа Лора Йосифова, координатор връзки с обществеността.

Всички присъстващи изразиха увереност, че с договорените параметри ще се постигнат най-добрите условия за работещите в системата на НИМХ.

Bulgarian