Обръщение на проф. Брънзов към колегите по повод професионалните ни празници

Уважаеми колеги,
 
От мое име и от името на ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология искам да Ви поздравя с нашите професионални празници – Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията.

За съжаление и тази година няма да успеем да ги отпразнуваме подобаващо, но това са неща, които не зависят от нас. Като процесите в атмосферата и хидросферата. Трябва да ги разбираме и да се адаптираме към тях.

Изминалата година ни донесе много гордост и самочувствие с юбилея ни 130 години метеорология и 100 години хидрология. Донесе ни и разочарование с неприетия Закон за Националния институт по метеорология и хидрология, който щеше да осигури стабилност и просперитет на Института за много години напред.

В годината на пандемия и ние понесохме неизмерими щети, загубихме колеги и приятели. Прегрупирахме се и преструктурирахме, но не спряхме денонощната си работа. Независимо от всички обективни и субективни препятствия, Националният институт по метеорология и хидрология успя да се справи с основната си задача – да осигурява с хидрометеорологична информация, прогнози и експертиза Държавата и Обществото. Всички случаи на опасни явления от хидрометеорологичен характер бяха навреме прогнозирани и предоставени на организациите осъществяващи превенцията за щетите от тях. С това и ние допринесохме хората в България да живеем по-добре.

Днес, всички ние сме изправени пред предизвикателства, които със сигурност ще отминат, но те ще направят нашия колектив още по-сплотен и ангажиран в изпълнението на мисията на Института. Свикнали сме да работим в извънреден режим и със сигурност сме подготвени да продължим неуморно да предоставяме на всички български граждани и на българските институции необходимата им информация.

В тази връзка използвам възможността да благодаря на всички Ви – на специалистите и наблюдателите в хидрометеорологичната мрежа на България, на учените и на администрацията за усилията, за всеотдайността и за ентусиазма при работата Ви.

Уверен съм, че съвсем в близко бъдеще ще имаме възможност лично да се поздравим за нашите професионални празници.

Позволявам си да изпратя от Ваше име поздрав и до всички колеги метеоролози и хидролози в България, които също имат пълно основание с гордост да посрещнат празника.

Честит празник скъпи колеги и приятели! Бъдете здрави, Вие и Вашите близки!
 
проф. Христомир Брънзов

Bulgarian