EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) и Arianespace актуализираха споразумението си за изстрелване на два нови спътника от системата MTG

На 23 март, EUMETSAT (Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници) и Arianespace актуализираха споразумението си за изстрелване на два нови спътника от системата MTG със следващото поколение пускови устройства Ariane 6. Първият спътник със сондиращи атмосферата инструменти на борда MTG-S1 се очаква да бъде изстрелян в орбита през първата половина на 2024 г., докато спътника за мултиспектрални (включващи и визуални) изображения MTG-I2 се очаква да бъде изстрелян през втората половина на 2025 г .

Очаква се и двата геостационарни спътника от новото, трето поколение да бъдат експлоатирани в продължение на 8,5 години, като непрекъснато да предават информация с безпрецедентна до момента точност и честота. Информацията от спътника ще бъде предназначена за синоптици, климатолози и други потребители на метеорологични данни, свързани с физико-химичните параметри на Земята.

„Разработването и внедряването на системата за наблюдение на Земята MTG са абсолютни приоритети за EUMETSAT и ние сме много щастливи да засилим още повече сътрудничеството си с Arianespace за тяхното изстрелване“, разказва Фил Евънс, генерален директор на EUMETSAT. „Очаква се флотилията MTG значително да подобри навременността и точността на прогнозите за времето, издадени от националните метеорологични и хидрологични служби в нашите държави-членки, както и другите ни потребители. Инструментът за мултиспектрални изображения на борда на MTG-I2 ще позволи в реално време да се наблюдават екстремни метеорологични явления като бури с такава прецизност, че очакваме буквално да бъдат спасени много човешки животи".

MTG (спътниците) ще бъдат способни да предоставят визуални изображения на опасни облаци и гръмотевични бури с висока пространствена разделителна способност над Европа на всеки 2,5 минути. По този начин изображенията ще дадат възможност на синоптиците да наблюдават развитието на екстремните метеорологични явления с пространствена и времева резолюция, която в момента е технически непостижима. Тези данни ще бъдат допълнени от първия в света хиперспектрален инфрачервен радиометър на борда на спътниците MTG-S, разположени на геостационарна орбита. Тези инструменти ще предоставят данни за естеството и концентрацията на аерозоли и замърсители като озон или азотен диоксид в атмосферата.

Освен значително подобрение в точността на прогнозите за времето, огромното количество данни, генерирани от тази уникална флотилия от спътници и техните дистанционни сензори, ще подкрепи бъдещите усилия за моделиране на земната система, по-добро разбиране на климатични промени и в крайна сметка по-ефективно адаптиране към тях.

Към настоящия момент в Националния институт по метеорология и хидрология оперативно работи система за получаване на спътниковите данни от сегашната MSG (метеорологични спътници второ поколение). С технологичното развитие на метеорологичните спътници и въвеждането в експлоатация на следващото трето поколение, в Института тече работа както по усъвършенстване на самата системата, така осигуряване на резервни канали за достъп до бъдещите обеми информация. С увеличение на пространствената и времевата разделителна способност на спътниковата информация, се очаква количеството от данни да нарасне поне десетократно. Достъпът до качествено нова информация ще позволи на Института да произведе нови, по-добри продукти, с които крайните потребители да бъдат по-добре информирани и подготвени за промените на времето.

Bulgarian