Партньорство на НИМХ и БТА

Националният институт по метеорология и хидрология - проект „Професия метеоролог и хидролог“ - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2501520

Примерни резултати от анализа на проектния бъдещ климат над България с помощта на климатични индекси - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2499376

Климатични сценарии, глобални и регионални климатични модели - анализ на НИМХ - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2494427

Климатична оценка на горещите дни и периоди в България - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2490304

Отоплителни и охладителни денградуси над Централна и Югоизточна Европа в условията на променящия се климат - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2485850

НИМХ е партньор в проект — Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите за по-чист въздух в градска среда - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2482442

Основни данни за лятото в България през 2021 г. - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2479315

Примерни резултати от анализа на климата над Централна и Югоизточна Европа с помощта на климатични индекси - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2475880

Сезонна прогноза за България за сезон есен на 2021г. - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2472525

Системи за прогнозиране и ранно предупреждение на НИМХ при опасност от високи води и наводнения от реки в басейните на реките Марица, Тунджа и Арда - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2467920

Определяне на условия на топлинен комфорт на базата на универсален модел на температура на усещане в НИМХ - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2464812

Преносът на пустинен прах – защо е важно да го прогнозираме и изучаваме - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2437282

Метеорологичната прогноза от Космоса - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2440948

Данни за гръмотевичната дейност - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2445235

Лятната суша и въздействието ѝ върху земеделското производство - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2450150

НИМХ - ключов партньор на Европа в морските изследвания - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2452699

НИМХ - кодове за опасни явления - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2457971

Определяне на условията за пожароопасност - http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2461450

Bulgarian