Националният институт по метеорология и хидрология дари уникални Агроклиматични атласи на Тракийския университет – Стара Загора

Проф. Казанджиев и доц. Георгиева от Националния институт по метеорология и хидрология  дариха на Тракийски университет – Стара Загора 100 бр. от изданието Агроклиматичен атлас на България. Дарението беше прието от ректора доц. Добри Ярков и заместник-ректора по учебната дейност доц. Нели Грозева.

Агроклиматичният атлас на България е разработен от учени на НИМХ и описва характеристиките на отделните региони в страната в климатично отношение и представя състоянието на агроклиматичните ресурси отново по регионален признак.  В атласа се съдържа информация не само за температурните и влажностните условия, но и на други силно специфични характеристики като например фенологичните карти, на които е представено разпределението на сроковете на настъпване на по-важните фази от развитието на селскостопанските култури в различните райони на страната и слънчевата радиация като един от основополагащите фактори за качествена селскостопанска продукция, представена в атласа чрез различни показатели.

Агроклиматичният атлас ще бъде в постоянна услуга на студентите от Аграрния факултет по време на техните учебни занятия. Изданието е вече част и от богатия фонд на Университетската библиотека, чийто достъп е широко отворен за всички от Тракийския университет.

 снимка 2 от срещата

снимка 3 - символично връчване на Атласа

Bulgarian