Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НИМХ

Публикувано е Становище на Общото събрание на НИМХ по чл. 6 от КТ, Научния съвет на НИМХ, Съвета на директорите на НИМХ по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. тук

Bulgarian