Химическо време

Прогноза на замърсяването на въздуха (химическо време)

В последно време, наред с числената прогноза на времето, в много европейски страни оперират и системи за прогноза на химическото време – разпределението на концентрациите на ключови атмосферни замъ

Bulgarian