Химическо време

Прогноза на замърсяването на въздуха (химическо време)

В последно време наред с числената прогноза на времето в много европейски страни оперират и системи за прогноза на химическото време – разпределението на концентрациите

Bulgarian