сезон

Изминалият сезон - анализ

Данни за зимата на 2024 г. в България

Национален институт по метеорология и хидрология
8 март 2024 г.


Сезонните карти за температурата и валежа (!!! Сменят се на 01-во число на първия месец от следващия сезон)
Хидрометеорологични бюлетини на НИМХ за всеки месец

Метеорологични факти и явления

Bulgarian