Новини

Партньорство на НИМХ и БТА

Последни новини в БТА:

Автоматизирана информационна система на НИМХ изчислява температурата на усещане

За най-висока степен на пожароопасност предупреждава специализираната автоматизирана информационна система на НИМХ

Предишни новини:

Месечен бюлетин за юни

Месечният хидрометеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология се публикува около 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Кратка справка за времето през юни 2024 г. - 27.06.2024 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец юни, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 1-во число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-о и 25-о число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!