Кратка справка за времето през ноември 2023 г. - 1.12.2023 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец ноември, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 01- число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-то и 25-то число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!

Bulgarian