Кратка справка за времето през май 2024 г. - 31.05.2024 г., НИМХ

НИМХ публикува кратка справка за времето през месец май, както и картите и графиките за изминалия месец (сменят се на 1-во число на следващия месец). Подробният анализ за изминал месец е Месечният бюлетин на НИМХ, който излиза между 20-о и 25-о число на месеца, следващ анализирания.

Приятно четене!             

Bulgarian