Европа - анимирани прогностични полета и коментар

GFS -поле на налягането

Над Западна Европа и Пиренейския полуостров се спуска барична долина, налягането се понижава. Понижение има и над централноевропейските страни. Над централните и южни райони на Източна Европа налягането расте, изгражда се антициклон. Над северните райони на континента налягането се повишава, но полето остава циклонално.

GFS -поле на температурата

Над Пиренейския полуостров, Западна и Централна Европа температурите се повишават. Студено е над Финландия, Украйна, Беларус и по-голямата част от Европейска Русия. Над Балканите, от север, температурите се понижават.

GFS -поле на валежите

Дъжд ще вали на Пиренейския полуостров, Британските острови, във Франция и на места в Италия. На Скандинавския полуостров, в централните и източни райони на Украйна и в Европейска Русия валежите ще са от сняг. Над Западните Балкани ще има валежи от сняг, по адриатическото крайбрежие, в Гърция и Европейска Турция – от дъжд, в Сърбия – и на места в Румъния – от дъжд и сняг. Значителни ще са валежите в северозападната част на Пиренейския полуостров и на места по адриатическото крайбрежие.