Европа - прогностични полета и коментар

Поле на налягането

Дълбок циклон с център над Британските острови ще обхваща Бискайския залив, Северозападна Франция, Португалия и Испания. С преминаването на студен атмосферен фронт в южните райони на Великобритания и областта Галсия. Циклонално, но размито ще е баричното поле над Апенинския полуостров, а над Южната половина от Франция и Западната от Пиренейския полуостров ще се изгражда баричен гребен. Финландия, Европейска Русия, Прибалтика, Беларус, Украйна, Полша и Източна Германия ще са в Западната половина на обширна област от високо атмосферно налягане. На Балканите баричното поле ще е размито, циклонално.

Поле на температурата

В Западна Европа и на Пиренейския полуостров температурите ще се понижат. Относително ще се понижат температурите и в Централното Средиземноморие. Ще се затопли в средноевропейските страни и Югоизточна Европа.

Поле на валежите

Дъждовно ще е в Бискайския залив, Северозападна Франция и на места в Португалия и Испания. С преминаването на студен атмосферен фронт в южните райони на Великобритания и областта Галсия ще има снеговалежи. Дъжд ще вали на Апенинския полуостров, а в Алпите ще вали сняг. Снеговалежи ще има и в Норвегия и в района около Урал, докато над останалата част от Скандинавския полуостров, Финландия, Европейска Русия, Прибалтика, Беларус, Украйна, Полша и Източна Германия ще е без валежи. На Балканите ще е с валежи от дъжд, главно в източната половина от полуострова и в акваторията на Егейско море. В Гърция количествата ще са значителни.