Европа - анимирани прогностични полета и коментар

GFS -поле на налягането

Западна, Централна и Югоизточна Европа са под влияние на обширна област на високо атмосферно налягане. На Балканите налягането слабо ще се повиши. Над Западното и западната част от Централното Средиземноморие баричното поле ще е циклонално. Обширна циклонална област е разположена и над северните райони от континента. Циклонално е полето и над Източното Средиземноморие.

GFS -поле на температурата

Студеният въздух, спуснал се от север, ще задържи по-ниски температурите на Пиренейския полуостров, във Франция и страните от Централна Европа. Над Британските острови, южната част от Скандинавския полуостров, Южна Финландия и прибалтийските страни ще се пренася топъл въздух и в Северна Европа ще е по-топло от обичайното. На Балканите температурите ще останат без промяна.

GFS -поле на валежите

В Испания ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг. Дъжд ще вали в Западното и западната половина от Централното Средиземноморие. Дъждовно ще е в южната половина от Скандинавския полуостров и Южна Финландия, докато в северните райони от Скандинавието и в по-голямата част от Европейска Русия валежите ще са от сняг. Краткотраен дъжд ще вали в Източното Средиземноморие.