Научноизследователски план на НИМХ

Следват прикачени като pdf-файлове актуални за посочената дата варианти на научноизследователския план на НИМХ. Имената на файловете са от вида Nauchnoizsledovatelski_plan_NIMH_ddmmyyyy.pdf, т.е. включват съответната дата.

Научноизследователски план на НИМХ, актуален към: